wordt aan gewerkt

 


Vlinderland Varsseveld

Natuurlijk zijn er ook nog andere dieren daar!


Al heel vroeg in het voorjaar kan men er de Aardhommel vinden.

Bron: Wikipedia


Maar ook de Steenhommel ziet men hier veel.

Bron: Wikipedia


De vrij zeldzame Asbij is hier ook aanwezig.

Bron: www.wildbienen.de

Doodskopzweefvlieg

De Platbuiklibelle

Platbuiklibelle-vrouw


De Weidebeekjuffer

Weidebeekjuffer

Foto: janalbers.weebly.com

Foto: arwinbos.com

De Azuurwaterjuffer

Azuurwaterjuffer


Beekoeverlibelle (vrouw)

Bruinrode heidelibelle


De ZuringwantsIvoorzweefvlieg

  

Penseelkever

  


Grote Populierenboktor

nimf van grauwe veldwants

Dankje Berber :o)


Natuurlijk zitten er ook kathekers (eekhoorns)


Leliehaantje

De larven van het Leliehaantje eten lelies.


Groot zwart beest

er komen er nog meer