Gehakkelde Aurelia (Polygonia c-album) Familie: aurelia's (NYMPHALIDAE)




Gehakkelde Aurelia 2009


Eerste waarneming op 3 april.





Gehakkelde Aurelia 2008
<--Schutkleuren-->
Waar is hij? Hier dus.