Boomblauwtje (Celastrina argiolus) Familie: blauwtjes (LYCAENIDAE)
Boomblauwtje 2009
Mannetje Foto: Wikipedia
Vrouwtje Foto: Wikipedia


Eerste waarneming op 2 april.