Vlinderland Varsseveld

Overzicht 2009In 2009 heb ik, naast de reeds bekende uit 2008, 15 verschillende nieuwe vlinders gezien, tevens heb ik de Kolibrivlinder kunnen fotograferen, weliswaar niet al te duidelijk, maar goed herkenbaar.

Ook in 2009 waren er weer veel minder Bonte Zandoogjes te zien, en de Landkaartjes (zomergeneratie) heb ik slecht 2 keer kunnen waarnemen!! Van de 3 groepen Kleine Vuurvlinders was er dit jaar nog slechts 1 over.

Nu volgt een chronologisch overzicht.

14 maart 2009 Citroenvlinder, precies 4 weken later dan in 2008.

31 maart 2009 Kleine Vos, op de muur van ons huis in het zonnetje.

2 april 2009 Boomblauwtje

3 april 2009 Gehakkelde Aurelia, op dezelfde plaats als in 2008.

6 april 2009 Oranjetipje.

6 april 2009 Dagpauwoog.

14 april 2009 minimaal 8 Bonte Zandoogje.

20 april 2009 Landkaartje, winter-generatie.

20 april 2009 Icarusblauwtje.

20 mei 2009 Distelvlinder (trekvlinder)

25 mei 2009 Groot Dikkopje

30 mei 2009 Catastrofe zie daar.

31 mei 2009 Kolibrivlinder (achter het huis)

31 mei tot 23 juni geen vlinder gezien.

23 juni 2009 Atalanta (trekvlinder), eerste vlinder sinds 31 mei.

26 juni 2009 Bruin Zandoogje.

30 juni 2009 weer gras gemaaid.

1 juli 2009 Groot Dikkopje.

6 juli 2009 Brandnetelmot.

15 juli 2009 Landkaartje zomergeneratie.

16 juli 2009 veel Gamma-vlinders langs de spoorbaan.

19 juli 2009 Koninginnenpage. (Arentzenstraat)

20 juli 2009 weer gras gemaaid.

23 juli 2009 Bruin Zandoogje bij meetpunt

25 juli 2009 Koninginnenpage (Arentzenstraat)

26 juli 2009 Kleine Vuurvlinder, Bruin Zandoogje

27 juli 2009 Distelvlinder nieuwe generatie (trekvlinder)

30 juli 2009 en weer gras gemaaid.

2 aug. 2009 1 Landkaartje (spoorbaan)

24 aug.2009 vrouwtje Icarusblauwtje. (spoorbaan)

24 aug.2009 veel koolwitjes.

31 aug.2009 weer gras gemaaid.

25 sept.2009 Mooie frisse dagpauwoog.(nieuwe generatie)

2 okt. 2009 mooie namiddag, 1 Bont Zandoogje, 1 Atalanta.

7 oktober 2009 2 bonte Zandoogjes, spelend in de zon.

Standvlinders.

Slechts 2 maal werd een (1) zomer-Landkaartje gezien (langs de spoorbaan),
daar waar er in 2008 zonder moeite op 1 wandeling 8-10 waargenomen werden.

De Gehakkelde Aurelia, het Icarusblauwtje, het Boomblauwtje, het Muntvlindertje,
(om er maar enkele van de meest voorkomende te noemen)
werden na de "Catastrofe" niet meer op het terrein waargenomen.

2 groepen Kleine Vuurvlinders zijn van het terrein verdwenen,
1 groep langs de spoorbaan was er nog (bij de seinpaal).

Jammer, maar zo gaat het nu eenmaal.
Laten we hopen dat deze vlinders ergens anders een plaatsje hebben kunnen vinden, het zijn zulke mooie wezens.

Tot ziens in 2010